Những bài văn mẫu hay lớp 3

Kể về một người họa sĩ

Kể về một người họa sĩ

Gợi ý

Ông Bù Xuân Phái là một người họa sĩ rất nổi tiếng của nước ta thế kỉ hai mươi. Ông chuyên về chất liệu sơn dầu và đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Tranh về phố cổ Hà Nội của ông nổi tiếng đến mức được quần chúng mến mộ gọi dòng tranh này là Phố Phái. Tranh phố của ông vừa cổ kính vừa hiện thực, thể hiện được tâm hồn xưa cũ của pho sxá và hồn người Hà Nội.

Theo Soanbaihay.com

Từ khóa tìm kiếm

  • https://thuvienvan com/ke-ve-mot-nguoi-hoa-si
Xem thêm:  Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Lừa và ngựa – Tiếng việt 3.

Post Comment