Những bài văn mẫu hay lớp 11

Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt lớp 11

Ở lớp 10, chúng ta đã được học về họ ngôn ngữ, nếu như học ngôn ngữ là quan hệ giữa các ngôn ngữ xét theo nguồn gốc, theo lịch sử phát triển thì loại hình ngôn ngữ là quan hệ giữa các ngôn ngữ theo những đặc điểm về cấu tạo bên trong của

Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt lớp 11

Ở lớp 10, chúng ta đã được học về họ ngôn ngữ, nếu như học ngôn ngữ là quan hệ giữa các ngôn ngữ xét theo nguồn gốc, theo lịch sử phát triển thì loại hình ngôn ngữ là quan hệ giữa các ngôn ngữ theo những đặc điểm về cấu tạo bên trong của

Soạn bài Ngữ cảnh lớp 11 đầy đủ hay nhất

Trong cuộc sống cũng như trong văn chương, ngữ cảnh là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên các tình huống khác nhau.  Khi dùng ngôn ngữ để giao tiếp, người ta thường nói ra những câu, những phát ngôn, chứ không phải là những từ rời rạc. Tại đó, các từ kết hợp

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm đầy đủ hay nhất lớp 11

Thời gian trôi qua như nước chảy, vậy là đã sắp phải kết thúc năm học lớp 11. Trong năm qua, chúng ta đã được học không ít kiến thức về môn ngữ văn và đã luyện tập thật kĩ lưỡng cũng như ôn tập thật chắc chắn về những kiến thức đã học được.

Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 11 hay đầy đủ nhất

Ôn tập phần làm văn cuối chương trình ngữ văn lớp 11 là bài ôn tập quan trọng để chúng ta tổng hợp và củng cố lại kiến thức của phần tập làm văn đã học. Cụ thể ở đây, chúng ta sẽ ôn tập lại các thao tác, kĩ năng để làm bài văn

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận lớp 11 hay đầy đủ nhất

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận là một kĩ năng cần thiết khi chúng ta tiếp cận với một văn bản nghị luận nhằm tìm hiểu, khái quát những ý chính nhất của văn bản đó. Trong bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận, chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận đầy đủ hay nhất lớp 11

Chúng ta đã học gần như đầy đủ tất cả các kiến thức về các phương pháp lập luận và cũng đã luyện tập hết sức kĩ lưỡng về những phương pháp ấy đồng thời cũng đã luyện tập riêng cách kết hợp hai phương páp với nhau trong một bài nghị luận nhưng như

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt đầy đủ hay nhất lớp 11 học kì 2

Vậy là đã hết năm học lớp 11, chúng ta đã được học rất nhiều những kiến thức văn học của lớp 11 trong chương trình Ngữ văn của lớp 11. Tuy nhiên những kiến thức đó rất nhiều và những buổi luyện tập thì chưa bao giờ là đủ, nếu không được ôn tập

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt đầy đủ hay nhất lớp 11 học kì 2

Vậy là đã hết năm học lớp 11, chúng ta đã được học rất nhiều những kiến thức văn học của lớp 11 trong chương trình Ngữ văn của lớp 11. Tuy nhiên những kiến thức đó rất nhiều và những buổi luyện tập thì chưa bao giờ là đủ, nếu không được ôn tập

Soạn bài  Tóm tắt văn bản nghị luận lớp 11

Văn bản nghị luận  thường chứa đựng dung lượng nội dung rất lớn, muốn nắm được các nội dung đó, ngoài phương pháp đọc – hiểu Văn bản, chúng ta cần phải biết tóm tắt Văn bản để đúc kết những nội dung cơ bản được phản ánh trong  văn bản đó. Vậy để đáp