Chuyên mục Văn mẫu THCS

Thư viện văn THCS hay, những bài văn mẫu cấp trung học phổ thông hay và ý nghĩa nhất

Đề số 1: Từ bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông, Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chin chữ ghi lòng con ơi. Anh/chị hãy phát biểu suy nghĩ của mình về bổn phận làm con với cha mẹ. – Văn mẫu lớp 7

Đề số 1: Từ bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như

Đề số 2: Tinh thần yêu nước trong bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt – Văn mẫu lớp 7

Đề số 2: Tinh thần yêu nước trong bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý

Đề số 3: Tâm hồn của Nguyễn Trãi trong bài thơ “Côn Sơn ca” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 3: Tâm hồn của Nguyễn Trãi trong bài thơ “Côn Sơn ca” – Văn

Đề số 4: Phân tích bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương – Văn mẫu lớp 7

Đề số 4: Phân tích bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương – Văn

Đề số 5: Em hãy phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích ‘Sau phút chia ly” (Trích “Chinh phụ ngâm” – Đặng Trần Côn, diễn Nôm: Đoàn Thị Điểm) – Văn mẫu lớp 7

Đề số 5: Em hãy phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích ‘Sau phút chia ly”

Đề số 6: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua Đèo Ngang’ của Bà Huyện Thanh Quan – Văn mẫu lớp 7

Đề số 6: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua Đèo Ngang’ của

Đề số 7: Nghệ thuật miêu tả của Lí Bạch trong bài “ Xa ngắm thác núi Lư” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 7: Nghệ thuật miêu tả của Lí Bạch trong bài “ Xa ngắm thác

Đề số 8: Phân tích bài “Hồi hướng ngẫu thư của Hạ Vi Chương – Văn mẫu lớp 7

Đề số 8: Phân tích bài “Hồi hướng ngẫu thư của Hạ Vi Chương – Văn

Đề số 9: Cảm nhận của anh về tinh thần nhân đạo trong bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 9: Cảm nhận của anh về tinh thần nhân đạo trong bài thơ “Bài

Đề số 10: Hãy nêu cảm nhận của em về tâm hồn Hồ Chí Minh qua bài thơ “Cảnh khuya” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 10: Hãy nêu cảm nhận của em về tâm hồn Hồ Chí Minh qua