Viết đơn xin tham gia đội văn nghệ của Liên đội trường

Đề bài: Viết đơn xin tham gia đội văn nghệ của Liên đội trường

Bài làm

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập-Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI VĂN NGHỆ

 Kính gửi: Ban Chấp hành Liên đội Trường THCS Phan Đình Giót

Tên tôi là: Nguyễn Thu Trang, đội viên chi đội 6C

Qua thông báo của Ban Chấp hành Liên đội, tôi được biết, đội văn nghệ của Liên đội đang tuyển thành viên. Tôi xét thấy bản thân có năng khiếu về âm nhạc và múa. Tôi đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ tại Trường Tiểu học Đống Đa. Bên cạnh đó, tôi cũng rất mong muốn được đóng góp công sức cùa mình vào sự phát triển của các hoạt động Đội trong nhà trường. Bởi vậy, tôi làm đơn này, mong Ban chấp hành Liên đội xét duyệt cho tôi tham gia đội văn nghệ của Liên đội.

Nếu được tham gia đội văn nghệ của Liên đội, tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt nội quy của tập thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Lào Cai, ngày… tháng… năm…

                      Người viết đơn

                                                                                        (Kí tên)

Xem thêm:  Tả trường em trước buổi học

                                                                                Nguyễn Thu Trang