Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Hướng dẫn

Để mang đến cuộc sống tốt đẹp và khẳng định vị trí của mình trong xã hội, mỗi người đều có ý thức phát triển, tạo ra thành tựu. Tuy nhiên, cách thức để làm ra những thành tựu ở mỗi người lại không giống nhau. Anh chị hãy trình bày suy nghĩ về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Dẫn dắt vào vấn đề: để hoàn thiện và phát triển mình con người luôn cố gắng bộc lộ những năng lực, phẩm chất để tạo nên thành tựu, chạm tay đến những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện những mục đích cuối cùng, mỗi người lại có những cách thức thực hiện riêng của mình. Bàn về vấn đề này có câu nói: “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”.

2. Thân bài

– Câu nói đã chỉ ra sự đối lập của về lối sống cũng như cách hành xử của những kiểu người khác nhau trong xã hội, đó là những kẻ cơ hội và người chân chính.

– Cắt nghĩa câu nói:

+ “Kẻ cơ hội” được hiểu là những con người lợi dụng thời cơ, khó khăn của người khác để mưu cầu lợi ích trước mắt cho mình mà không quan tâm đến việc làm ấy là đúng hay sai.

+ “Người chân chính” lại là những con người ngay thẳng, biết sống với đúng thực chất năng lực và sự cố gắng của bản thân, phù hợp với những chuân mực đạo đức xã hội.

+ “Thành tích” lại là những kết quả được đánh giá tốt, nó mang tính thời điểm.

+ Còn “thành tựu” lại là những thành quả lớn có ý nghĩa sâu sắc, lâu bền hơn, thành tựu chỉ được tạo ra sau một quá trình cố gắng, nỗ lực phấn đấu bền bỉ.

Xem thêm:  Đoạn thơ thứ hai bài thơ Tây Tiến mở ra một thế giới khác với những vẻ đẹp của con người về thiên nhiên miền Tây khác với đoạn thơ thứ nhất. Hãy phân tích.

– Những kẻ cơ hội thường nôn nóng tạo ra thành tích.

+ Những người cơ hội để tạo ra thành tích có thể bất chấp những việc làm đúng sai, họ sẽ không quan tâm đến quá trình thực hiện mà chỉ bằng mọi giá để được đánh giá kết quả tốt.

+ Những kẻ vụ lợi, sống cơ hội sẽ càng nôn nóng để tạo ra thành tích, những thành quả mà họ đạt được này không được tạo ra bởi năng lực thực chất của họ nên chỉ là thành tích giả.

+ Hành động cơ hội là biểu hiện của những kẻ sống giả dối, là thói ăn gian nói dối làm cho thực giả bất phân.

+ Khi lối sống cơ hội trở nên phổ biến nó có thể làm băng hoại các giá trị tốt đẹp của xã hội.

– Người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu:

+ Những người chân chính luôn có ý thức phát triển yếu tố tự thân, những năng lực vốn có của bản thân, họ sẽ coi trọng chất lượng thật, kết quả thật mà không vụ lợi từ những cơ hội của người khác.

+ Họ là những người biết kiên nhẫn trong mọi việc, biết cố gắng phấn đấu để làm nên những thành quả thực sự. Đối với họ, chỉ có những thành quả thực mới làm nên giá trị đích thực của con người.

+ Lối sống của những người chân chính là biểu hiện của lối sống trung thực, ngay thẳng

3. Kết bài

Câu nói “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu” đã giúp chúng ta nhận thức rõ nét về hai loại người đối lập nhau trong xã hội.

II. Bài tham khảo

Trong cuộc sống, để hoàn thiện và phát triển mình con người luôn cố gắng bộc lộ những năng lực, phẩm chất để tạo nên thành tựu, chạm tay đến những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện những mục đích cuối cùng, mỗi người lại có những cách thức thực hiện riêng của mình. Bàn về vấn đề này có câu nói: “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”.

Xem thêm:  Phân tích nét hung bạo và vẻ đẹp trữ tình của sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Câu nói “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu” đã chỉ ra sự đối lập của về lối sống cũng như cách hành xử của những kiểu người khác nhau trong xã hội, đó là những kẻ cơ hội và người chân chính.

“Kẻ cơ hội” được hiểu là những con người lợi dụng thời cơ, khó khăn của người khác để mưu cầu lợi ích trước mắt cho mình mà không quan tâm đến việc làm ấy là đúng hay sai. “Người chân chính” lại là những con người ngay thẳng, biết sống với đúng thực chất năng lực và sự cố gắng của bản thân, phù hợp với những chuân mực đạo đức xã hội. Trong khi đó “thành tích” lại là những kết quả được đánh giá tốt, nó mang tính thời điểm, còn thành tựu lại là những thành quả lớn có ý nghĩa sâu sắc, lâu bền hơn, thành tựu chỉ được tạo ra sau một quá trình cố gắng, nỗ lực phấn đấu bền bỉ.

Những kẻ cơ hội thường nôn nóng tạo ra thành tích. Những người cơ hội để tạo ra thành tích có thể bất chấp những việc làm đúng sai, họ sẽ không quan tâm đến quá trình thực hiện mà chỉ bằng mọi giá để được đánh giá kết quả tốt. Những kẻ vụ lợi, sống cơ hội sẽ càng nôn nóng để tạo ra thành tích, những thành quả mà họ đạt được này không được tạo ra bởi năng lực thực chất của họ nên chỉ là thành tích giả.

Trong xã hội ngày nay bất cứ cái gì cũng có thể làm giả, đó là những “vị” tiến sĩ, thạc sĩ cao quý nhưng lại được mua bằng tiền, họ hoàn toàn bỏ qua quá trình học tập, tu dưỡng lâu dài mà dùng tiền để mua bằng cấp, chức vị để tạo nên những danh xưng hào nhoáng nhưng hoàn toàn trống rỗng.

Xem thêm:  Ý nghĩa chi tiết bãi xe tăng hỏng trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”

Về thực chất, những hành động cơ hội là biểu hiện của những kẻ sống giả dối, là thói ăn gian nói dối làm cho thực giả bất phân. Khi lối sống cơ hội trở nên phổ biến nó có thể làm băng hoại các giá trị tốt đẹp của xã hội, cũng chính lối sống cơ hội là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bệnh thành tích tràn lan trong xã hội như hiện nay.

Người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu. Những người chân chính luôn có ý thức phát triển yếu tố tự thân, những năng lực vốn có của bản thân, họ sẽ coi trọng chất lượng thật, kết quả thật mà không vụ lợi từ những cơ hội của người khác. Những người chân chính cũng là những người biết kiên nhẫn trong mọi việc, biết cố gắng phấn đấu để làm nên những thành quả thực sự. Đối với họ, chỉ có những thành quả thực mới làm nên giá trị đích thực của con người.

Lối sống của những người chân chính là biểu hiện của lối sống trung thực, ngay thẳng, là biểu hiện của những phẩm chất cao quý. Khi con người biết sống ngay thẳng, chân chính có thể tạo nên những thành quả thực, những giá trị to lớn cho xã hội, thúc đẩy sự phát triển của nhân loại.

Câu nói “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu” đã giúp chúng ta nhận thức rõ nét về hai loại người đối lập nhau trong xã hội, một kiểu người thực dụng, thấp kém cần phê phán, bài trừ và một lối sống tích cực cần được học tập, ca ngợi. Trong cuộc sống con người cần nỗ lực phát huy những năng lực, sự cố gắng của bản thân để làm nên thành quả, đồng thời lên án lối sống cơ hội, nôn nóng chạy theo thành tích mà bỏ qua những chuẩn mực giá trị đạo đức.

Theo Tacgiatacpham.com