Những bài văn mẫu hay lớp 6

Tóm tắt chuyện Thầy bói xem voi ngắn gọn nhất

Tóm tắt chuyện ngắn gọn nhất

Tóm tắt truyện thầy bói xem voi 1

Được ngày rảnh rỗi, không có khách khi nghe dân tình kháo nhau có người đang dắt voi đi ngang qua làng. Năm ông thầy bói chung tiền bảo họ cho voi dừng lại để xem. Thầy sờ vòi tưởng nó sun sun như con đỉa .Thầy sờ ngà voi thì lại phán nó dài dài cứng cứng như cái đòn càn.Tiếp đến thầy sờ tai thì phán nó bè bè như là thóc.Thầy sờ chân lại nói nó sừng sững như là cái cột đình .Cuối cùng thầy sờ đuôi phán nó tua tủa như là cái chổi xể cùn. Không ai nghe ai nên nhảy vào cãi lộn, xô xát đến mức sứt đầu mẻ trán.

tom tat chuyen thay boi xem voi ngan gon nhat - Tóm tắt chuyện Thầy bói xem voi ngắn gọn nhất

Bài tóm tắt số 2: truyện thầy bói xem voi

Năm ông thầy bói đi xem voi. Mỗi ông sờ một bộ phận: ông sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa, ông sờ ngà bảo nó cứng như cái đòn càn, ông sờ tai bảo nó bè bè như cái quạt thóc, ông sờ chân bải nó sừng sững như cột đình, ông sờ đuôi bào nó tun tủn như chổi sể cùn. Năm ông không ai chịu ai, cuối cùng cãi nhau, đánh nhau toác đầu chảy máu.

Bài tóm tắt số 3: truyện thầy bói xem voi

Một buổi chiều ế hàng, năm ông thầy bói mù ngồi bàn chuyện phiếm với nhau. Năm người đều than thở là chưa thấy con voi lần nào, vì vậy khi có voi đi qua, họ liền góp tiền đưa người quản voi để được xem voi. Mỗi người sờ một bộ phận. Thầy sờ vòi thì nói con voi sun sun như con đỉa, thầy sờ ngà thì nói nó dài dài như cái đòn càn, thầy sờ tai lại khẳng định nó bè bè như cái quạt thóc, thầy sờ chân quả quyết nó sừng sững như cái cột đình, thầy sờ đuôi thì cho rằng nó tua tủa như cái chổi sể cùn. Năm thầy không ai chịu ai cuối cùng lại mâu thuẫn đánh nhau tơi bời.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về cây bàng trường em

Post Comment