Những bài văn mẫu hay lớp 7

Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê – Trịnh?

Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê – Trịnh?

Bài làm

Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê – Trịnh

– Về cơ bản ta nhận thấy được bộ máy nhà nước được tổ chức theo mô hình thời Lê sơ.

– Triều đình nhà Lê không còn nắm thực quyền mà quyền lực lúc này lại nằm trong tay chúa Trịnh.

nhan xet ve bo may nha nuoc thoi le – trinh - Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê – Trịnh?

Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ

Xem thêm:  Chứng minh rằng phải biết quý trọng thời gian

Post Comment