Nghị luận xã hội về tự tin và tự phụ

Đề bài: Nghị luận xã hội về tự tin và tự phụ

Bản thân mỗi con người ai cũng có lối sống, phẩm chất, năng lực… khác nhau. Nhưng điều đó được thể hiện ra bên ngoài khác nhau. Có người quá tự ti luôn nghĩ năng lực mình thấp kém, có người thì tự phụ nghĩ năng lực mình hơn nhiều người khác.. Đó là hai căn bệnh có ảnh hưởng đến học tập và công tác.

  skdanon2 - Nghị luận xã hội về tự tin và tự phụ

Vậy tự ti là gì và biểu hiện của nó như thế nào. Tự ti là tự đánh giá thấp mình nên thiếu tự tin trong công việc. tự ti hoàn toàn khác với khiêm tốn. khiêm tốn là nhúng nhường, không khoe khoang. khiêm tốn là một đức tính tốt, giúp người ta được lòng mọi người, được mọi người ủng hộ nên rất dẽ thành công trong công việc. Ngược lại kẻ tự ti thương không dám tin tưởng vào năng lực, sở trường sự hiểu biết, kiến thức của mình. Họ nhút nhắt thường tránh xa những chỗ đông người. Không dám mạnh dạng đảm nhận trách nhiệm được giao. Vì thế họ thường lo sợ thất bại nên họ phải chịu nhiều hậu quả đáng tiếc. Vì sợ thất bại nên họ thường không có sự mạnh dạng trong công việc nên không bao giờ họ thành công. vì tính nhút nhát tránh xa chỗ đông người nên họ rất ít bạn và không nhận được sự giúp đỡ của mọi người khi thất bại. Những kẻ ti thường nhút nhát không dám đảm nhận công việc, làm ảnh hưởng đến tập thể chung và bản thân…

Còn tự phụ là gì và biểu hiện của tự phụ như thế nào. tự phụ là thái độ đề cao quá mức bản thân, tự cao tự đại đến mức xem thường người khác. tự phụ hoàn toàn khác với tự hào. Tự hào là niêm kiêu hảnh, hảnh diện về bản thân vì đã thành công, niêm vui sướng hạnh phúc khi giúp ích cho bản thân. ngược lại kẻ tự phụ luôn tự đề cao quá mức bản thân nên rất dễ bị xa lánh, chủ quan và thường bị thất bại trong công việc kể cả học tập. Người tự phụ luôn tự cho mình là đúng ở mọi việc thì họ không bao giờ nghe những ý kiến của người khác để khác phục thường hay bảo thủ. Khi làm được việc gì đó lớn lao thậm chí tỏ ra coi thường, lên mặt với người khác, tự cho mình là giởi giang. Những tính xáu này thường có ảnh hưỡng rất lớn đến bản thân làm họ bị mọi người xa lánh tẩy chay, chủ quan nên dẫn đến thất bại, bảo thủ không nghe ý kiến người khác dể khắc phục bản thân. Chia rẻ mất đoàn kết gây ảnh hưởng xấu đến học tập và công việc.

Tóm lại chúng ta cần phải đánh giá đúng khả năng bản thân. Tự tin nhưng không tự ti. tự hào nhưng không tự phụ có như thế mới là con người văn minh tiến bộ và mỗi người mới phát huy tốt sở trường của mình.

Xem thêm:  Tả bà của em lớp 3, bài văn mẫu miêu tả bà nội bà ngoại ngắn gọn

Nguồn Edufly