Văn mẫu THPT

Nghị luận về Thanh niên với công cuộc bảo vệ Tổ Quốc

Nghị luận về Thanh niên với công cuộc bảo vệ Tổ Quốc

Bài làm

Lịch sử đất nước ta trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước đã phải chống chọi lại biết bao kẻ thù lớn mạnh xâm lược, nhưng tất cả chúng đều chịu chung một kết cục thất bại. Một dân tộc “nhỏ bé” có thể đánh đuổi hai “đế quốc to” là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Để làm được điều đó, biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống, bao người phải hi sinh xương máu để có một đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày nay. “Các vua Hùng đã các công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhắc nhở các thế hệ con dân Việt Nam về trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc của mình. Bảo vệ Tổ quốc, đó không phải công việc của riêng ai, hay của riêng một lực lượng nào mà đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc và đặc biệt là thanh niên – thế hệ trẻ của đất nước.

Như chúng ta đã biết, sự phát triển lớn mạnh của đất nước phần lớn phụ thuộc vào khả năng cống hiến của thế hệ trẻ. Chỉ cần thanh niên ta có một lối sống tự lập, tự cừờng, năng động và sáng tạo thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ trở nên thắng lợi một cách dễ dàng nhất có thể. Hiện nay, ta thấy được lớp thanh niên trẻ đang phấn đấu hết mình cho đất nứớc với là xây dựng tổ quốc lớn mạnh, xứng tầm với các cường quốc năm châu. Biểu hiện rõ nhất chính là các thành tựu, các kì tích mà họ mang lại cho đất nước, nó không chỉ đóng góp cho xã hội về mặt vật chất mà còn là niềm tự hào của nhân dân, đất nước. Lòng nhiệt huyết, sự thông minh sáng tạo của thế hệ trẻ đã được phát huy tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Từ đó, ta thấy được rằng thanh niên đã tự ý thức được vai trò của bản thân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Xem thêm:  Chứng minh câu nói “Những người đói, họ không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ đến cái sống” trong Vợ nhặt- văn lớp 12

Thế nhưng, bên cạnh những người đã ý thức được về trách nhiệm của mình, vẫn còn một bộ phận thanh niên đang dần lâm vào cuộc sống thực dụng và có những lệch lạc, dẫn đến tỉ lệ sa vào tệ nạn của các thanh niên khá cao. Đứng trước vấn nạn đó, thay vì trách móc thì ta nên có những biện pháp hợp lý để cải thiện lẫn suy nghĩ của họ. Công tác giáo dục về tư tuởng đạo lí, về lối sống cần được mở rộng và cụ thể hơn. Để làm được điều đó, ta cần phải nắm chắc tình hình thời cuộc, đặc điểm của , tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục sát với từng đối tượng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục thanh niên, làm cho các , đường lối của Đảng, các giá trị đạo đức, lối sống và nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên được tiếp thu một cách tự giác, không miễn cưỡng . Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống theo chủ đề  “Tiếp lửa truyền thống – mãi mãi tuổi 20” gắn với thực hiện cuộc vận động “ Việt Nam- Sống chiến đấu, lao động và theo gương vĩ đại”.Có lẽ thanh niên và thế hệ trẻ đang giữ trong mình trọng trách cao cả về vận mệnh của đất nứơc. Không chỉ thế, cần động viên, khuyến khích thanh niên tự giác học tập, rèn luyện,  tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng , lành mạnh; chống ; hưởng ứng các hoạt động tình nghĩa, xã hội, để qua đó thanh niên có điều kiện rèn luyện, hoạt động và trưởng thành. Giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng chuẩn mực sống và làm việc theo pháp luật, có văn hóa, trước hết là văn hóa trong giao tiếp, trong học tập, trong lao động, trong sản xuất cho thanh niên; khuyến khích thanh niên đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu, tìm tòi phát hiện nhiều ý tưởng mới có tính sáng tạo và tính thực tiễn cao.

Xem thêm:  Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của Vợ chồng A Phủ

Tóm lại, mỗi thanh niên phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tránh mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy diễn biến hoà bình và tự diễn biến trong chính bản thân mỗi cá nhân. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để trở thành con người “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần công sức đưa Đất nước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn.

Post Comment