Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Hướng dẫn

Đề bài: Anh chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích và chủ đề tác phẩm “ Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”.

Bài tham khảo

Phạm Văn Đồng không chỉ là một nhà chính trị tài ba, thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà ông còn được biết đến với tư cách của một nhà lí luận văn hóa nghệ thuật. Phạm Văn Đồng đã có rất nhiều bài viết đặc sắc, đầy tính sáng tạo về văn hóa và những người danh nhân nổi tiếng như: Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi…một trong số những bài viết tiêu biểu nhất của ông có thể kể đến “ Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc”.

“Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” bàn về những đóng góp to lớn của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu đối với nền văn nghệ của dân tộc. Tác phẩm được Phạm Văn Đồng sáng tác năm 1963 – đây là giai đoạn lịch sử khá đặc biệt khi đất nước bị phân chia làm hai miền Nam Bắc với những diễn biến chính trị phức tạp. Miền Bắc giành được độc lập và bắt đầu xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội và làm hậu phương cho miền Nam, trong khi đó dân dân miền Nam vẫn phải tiếp tục đấu tranh chống lại âm mưu xâm lược, thôn tính của đế quốc Mĩ và tay sai.

Tình hình chính trị phức tạp, rối ren vô cùng khi đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam tạo ra không khí đau thương, mất mát cùng cực. Để chống lại sự tàn bạo của quân giặc, nhân dân miền Nam đa anh dũng đứng lên đấu tranh vì hòa bình, vì mục tiêu thống nhất dân tộc. Bên cạnh những sự kiện chính trị phức tạp vẫn diễn ra những sự kiện văn hóa nổi bật, đó là kỉ niệm 75 năm ngày mất của NGuyễn Đình Chiểu, một nhà văn Nam Bộ, nhà giáo yêu nước cuối thế ỉ XIX.

Nhân ngày kỉ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết bài “ Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao áng trong văn nghệ của dân tộc” và được đăng trên tạp chí văn học vào tháng 7/1963.

Tác phẩm hướng đến ca ngợi những đóng góp của cụ Đồ Chiểu, đồng thời Phạm Văn Đồng cũng đã chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa văn học và đời sống, giữa người nghệ sĩ chân chính và hiện thực của cuộc đời. Tác phẩm còn khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ cho nhân dân đứng lên chống đế quốc và tay sai, giành lại độc lập, thống nhất đất nước.

Theo Tacgiatacpham.com