Em hãy bình luận chứng minh câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Em hãy bình luận chứng minh câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Bài làm

Hồ Chí Minh là một nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị vĩ đại của dân tộc ta. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc bác đã từng để lại nhiều ý kiến về việc đổi mới và phát triển nền văn nghệ nước nhà. Trong đó có một câu nói như thế này “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Câu nói này của Bác Hồ đã nói lên vai trò tầm quan trọng của nghệ thuật, và người cầm bút, chỉ rõ vai trò nghĩa vụ của người làm nghệ thuật không chỉ là viết những thứ phù du, không thực tế mà cần phải viết lên những cái ý nghĩa thiết thực, có tác động tới quần chúng nhân dân.

Qua câu nói trên Bác đã khẳng định vai trò của nghệ thuật là vô cùng lớn nó cũng giống như bất kỳ mặt trận nào của chúng ta như: Kinh tế, chính trị, quân sự…Trên mặt trận nghệ thuật tuy không có bom rơi, đạn nổ nhưng cũng cam go, quyết liệt không kém gì những mặt trận khác. Chính vì vậy, người nghệ sĩ cần hiểu rõ vai trò của mình, để vững tay bút, tránh đi lầm đường, lạc lối.

Xem thêm:  Phân tích thủ pháp nghệ thuật tương phản trong Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

Văn học nghệ thuật chính là tiếng nói của tình cảm, của tâm hồn con người. Người nghệ sĩ cũng là chiến sĩ cần phải tạo cho mình tinh thần thép. Chất thép ở đây chính là tinh thần chiến đấu, dám xông pha. Người nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận của mình cần có tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, với những lời nói gian ngoa xảo trá, tuyên truyền trái sự thật

Những nhà văn, nhà thơ sinh ra trong giai đoạn đất nước lâm nguy không thể nào đứng ngoài thời cuộc, mà cần phải đóng góp tiếng nói của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thông qua những bài văn, bài thơ những tác phẩm nghệ thuật của mình.

Trong quá trình hình thành dân tộc, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Lịch sử đã chứng minh rằng văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận, ngòi bút của nghệ sĩ cũng là một vũ khí sắc bén. Ví dụ như văn học dưới thời phong kiến chúng ta đã có những tác phẩm nổi tiếng như Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn…đều là những tác phẩm mang tinh thần đấu tranh mạnh mẽ. Những tác phẩm này như những thanh gươm sắc bén có khả năng chiến đấu, cổ vũ tinh thần của binh lính ta vô cùng to lớn. Đúng như câu nói của tác giả Nguyễn Đình Chiểu đã viết rằng:

Xem thêm:  Suy nghĩ của em về Tình bạn tình yêu tuổi học trò

Chở bao nhiều đạo thuyền không khẳm,

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.

Quan điểm này của tác giả thật phù hợp với lời dạy của Bác Hồ. Nó thể hiện được sức mạnh từ ngòi bút người nghệ sĩ. Trong quá trình hình thành lịch sử dân tộc, cũng như từ thực tiễn cuộc sống cho thấy rằng các tác phẩm văn học chính là ước nguyện, là khát khao, quan niệm nhân sinh quan của người cầm bút. Trong xã hội con người luôn có những giai cấp tầng lớp nhất định, do đó nhà văn nghệ sĩ cũng có giai cấp riêng của mình. Vì vậy, những tác phẩm của họ bao giờ cũng mang tư tưởng giai cấp nhất định.

Văn học, văn hóa là một mặt trận cam go, quyết liệt, bởi ở đây luôn có những cuộc đấu tranh về tư tưởng nghệ thuật, về sự sáng tạo,cái cũ và cái mới. Nó cũng như cuộc đấu tranh giữa địch và ta giữa cái thiện và cái ác.  Trên mặt trận không tiếng đạn bom này tuy không có cảnh chết chóc mỗi ngày nhưng cũng nhiều cam go, khốc liệt.

Qua lời dạy của Bác Hồ, gần một thế kỷ đã trôi qua nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ vẫn ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác.

Trên con đường xã hội chủ nghĩa của dân tộc ta sẽ có nhiều thế lực thù địch tuyên truyền, phản động. Người nghệ sĩ cần phải vững vàng để đi đúng hướng tránh để mình bị lôi kéo, cám dỗ để đi sai đường lạc lối.