Đơn xin học lớp bồi dưỡng

Đề bài: Đơn xin học lớp bồi dưỡng

Bài làm

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẠC

Kính gửi: Ông Giám đốc Cung văn hoá thiếu nhi Long An.

Tôi tên là Trần Quốc Văn sinh năm 1986. hiện cư ngụ tại 65 đường Huỳnh Thúc Kháng.

Nay làm đơn này kính xin ông Giám đốc cho tôi được ghi tên tham dự lớp hồi dưỡng nhạc do Cung vãn hoá tổ chức.

Nếu được chấp thuận, tôi hứa sẽ chấp hành tốt nội quy và cố gắng học tập thật tốt để khỏi phụ lòng ông Giám đốc.

Trân trọng cảm ơn ông.

…. ngày… tháng… năm…

Kính đơn        

Trần Quốc Văn  

 

Xem thêm:  Quan điểm Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục