Bình luận ý kiến: Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản thân đời người

Bình luận ý kiến: Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản thân đời người

Hướng dẫn

Đề bài: Bàn về giá trị sáng tạo của văn học, nhà thơ Nga Êgô Lxaép có viết: “Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản thân đời người”

Bằng trải nghiệm đọc tác phẩm văn học của bản thân, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Giới thiệu tác phẩm: Bàn về vai trò và sức sống của những sáng tạo văn học, nhà văn Nga Êgô Lxaép đã khẳng định: “Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản thân đời người”.

2. Thân bài

– “Cuộc sống trong ngôn từ” là sự sống trong thế giới nghệ thuật của văn học.

– Cuộc sống trong ngôn từ cũng có thể hiểu là sự sống của chính những tác phẩm văn học trong đời sống xã hội, tồn tại như một khách thể trong đời sống tinh thần

– văn học là tấm gương phản chiếu của đời sống, ở mỗi tác phẩm kết tinh những bài học, những chiêm nghiệm sâu sắc không chỉ về xã hội, con người trong một thời điểm xác định mà được tổng kết từ nhiều đời

– Hệ thống ngôn từ cũng vô cùng phong phú, không khép kín trong khuôn khổ mà không ngừng phát triển và có khả năng khơi gợi nhiều liên tưởng, sáng tạo.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Lượm của Tố Hữu

– Một tác phẩm văn học có giá trị sẽ không hướng người đọc vào một tư duy, cảm nhận đóng khuôn sẵn mà sẽ để người đọc tự cảm nhận và khám phá ra những ý nghĩa khác nhau.

– Đời sống ngôn từ không chỉ tồn tại trên trang giấy mà sức sống lâu bền của nó được khẳng định trong đời sống tinh thần của con người, xã hội.

– Sự sống này không thể dễ dàng nhận thức bằng mắt mà sự sống được thể hiện thông qua những tác động của hệ thống ngôn từ ấy đối với nhận thức của con người và ý nghĩa cải tạo xã hội của nó.

3. Kết bài

Cuộc sống ngôn từ lâu dài hơn chính cuộc đời của mỗi người, đó là nơi tổng kết những giá trị, những bài học và có ý nghĩa tác động, đổi thay đối với suy nghĩ, hành động của con người nhiều thế hệ.

II. Bài tham khảo

Văn học là bức tranh về xã hội, con người được “vẽ” lên bởi ngôn từ. Hiện thực của cuộc sống cùng những biến động, phức tạp trong cuộc sống của con người đã trở thành chất liệu quan trọng cho sáng tạo trong văn học. Bằng ngôn từ và chỉ với ngôn từ, văn học không chỉ nhận biết mà còn phản ánh đầy sâu sắc về cuộc sống ấy. Bàn về vai trò và sức sống của những sáng tạo văn học, nhà văn Nga Êgô Lxaép đã khẳng định: “Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản thân đời người”.

Xem thêm:  Cảm nhận bài Ông già và biển cả của Hê minh uê

“Cuộc sống trong ngôn từ” là sự sống trong thế giới nghệ thuật của văn học. Qua mỗi thế giới nghệ thuật mà mỗi nhà văn, nhà thơ tạo dựng là sự sống của các nhân vật, các sự kiện và những triết lí, chiêm nghiệm sâu sắc. Cuộc sống trong ngôn từ cũng có thể hiểu là sự sống của chính những tác phẩm văn học trong đời sống xã hội, tồn tại như một khách thể trong đời sống tinh thần, có tác động đến nhận thức của con người và cải tạo hiện thực xã hội thông qua con người.

Nhận định của nhà văn Êgô Lxaép là hoàn toàn đúng đắn, bởi văn học là tấm gương phản chiếu của đời sống, ở mỗi tác phẩm kết tinh những bài học, những chiêm nghiệm sâu sắc không chỉ về xã hội, con người trong một thời điểm xác định mà được tổng kết từ nhiều đời, không chỉ là cuộc đời của một cá nhân mà là của toàn xã hội, toàn nhân loại. Có rất nhiều kiệt tác văn học như: Những người khốn khổ, chiến tranh và hòa bình…đã chạm đến triết lí nhân bản, bởi vậy mà trải qua rất nhiều năm, khi đọc những tác phẩm này, độc giả vẫn thấy mình trong đấy để có những chiêm nghiệm, bài học sâu sắc.

Hệ thống ngôn từ cũng vô cùng phong phú, không khép kín trong khuôn khổ mà không ngừng phát triển và có khả năng khơi gợi nhiều liên tưởng, sáng tạo. Một tác phẩm văn học có giá trị sẽ không hướng người đọc vào một tư duy, cảm nhận đóng khuôn sẵn mà sẽ để người đọc tự cảm nhận và khám phá ra những ý nghĩa khác nhau. Do vậy mà mỗi người khác nhau khi đọc cùng một cuốn sách cũng có những nhận thức, ý nghĩa khác nhau, vì vậy cuộc sống ngôn từ vô cùng phong phú, nó rộng lớn, sâu xa hơn bất kì sự tồn tại hữu hạn nào trên đời.

Xem thêm:  Bình luận câu nói Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ xấu tính

Đời sống ngôn từ không chỉ tồn tại trên trang giấy mà sức sống lâu bền của nó được khẳng định trong đời sống tinh thần của con người, xã hội. Sự sống này không thể dễ dàng nhận thức bằng mắt mà sự sống được thể hiện thông qua những tác động của hệ thống ngôn từ ấy đối với nhận thức của con người và ý nghĩa cải tạo xã hội của nó.

Cuộc sống ngôn từ lâu dài hơn chính cuộc đời của mỗi người, đó là nơi tổng kết những giá trị, những bài học và có ý nghĩa tác động, đổi thay đối với suy nghĩ, hành động của con người nhiều thế hệ.

Theo Tacgiatacpham.com