Bài văn bất hủ của học trò – Tả việc làm tốt giúp chú thương binh

Đề: Tả việc làm tốt giúp chú thương binh.

Gần nhà em có một chú thương binh. Cứ mỗi buổi chiều đi học về em chờ chú đi chợ là em lẻn vào dọn dẹp nhà giúp chú.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Em hãy tả mẹ em