Bài văn bất hủ của học trò – Tả về một người gương mẫu ở nơi em sinh sống

Đề: Tả về một người gương mẫu ở nơi em sinh sống.

Làng em có một bác gương mẫu nhất làng, bác ấy là bác truởng thôn. Em nghe mẹ nói bác ấy ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhưng em thấy ngày nào bác ấy cũng vác loa để thông báo mọi việc cho xóm làng.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả ngôi nhà của em