Bài văn bất hủ của học trò – Tả về con lợn

Đề: Tả về con lợn.

Nhà em có nuôi một con lợn nái, chân nó to bằng cái cán cào, đầu to bằng cái gầu tát nước, thân nó to bằng cái phích nước. Ngày qua ngày con lợn lớn nhanh như thổi. Rồi một hôm, em ở trong nhà, nghe tiếc éc éc. Thôi rồi, mẹ em đã bán lợn.

Xem thêm:  Kể lại chuyện Con Hổ có nghĩa theo phương pháp sáng tạo