Bài văn bất hủ của học trò – Tả ông nội

Đề: Tả ông nội.

Ông nội em hai chân gầy như hai que củi, đôi tay chỉ con da bọc xương. Ông thoắt ẩn, thoắt hiện. Lúc trên nhà trên, lúc đã dưới nhà ngang.

Xem thêm:  Tả cánh đồng lúa - Tả con lợn