Bài văn bất hủ của học trò – Tả ngày khai giảng

Đề: Tả ngày khai giảng.

Hôm nay chúng em tập trung ở sân trường để làm lễ khai giảng, trên sân trường lá cờ bay phần phật như muốn rách toạc.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả việc làm tốt giúp chú thương binh