Bài văn bất hủ của học trò – Tả một loại cây nhà em trồng

Đề: Hãy tả một loại cây mà nhà em trồng.

Nhà em có trồng một cây chuối. Đến mùa chuối ra quả. Cả buồng chuối dài 3 cm. Lúc quả chín mẹ em chia cho hàng xóm, ăn mấy ngày không hết.

Xem thêm:  Tả về gia đình em