Bài văn bất hủ của học trò – Tả một chiếc xe môtô

Đề: Tả một chiếc xe môtô.

Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: "Thằng trời đánh".

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả con sông quê hương