Bài văn bất hủ của học trò – Tả con đường đến trường

Đề: Tả con đường đến trường.

Nhà em ở ngay phía sau trường học nên hàng ngày em đến trường bằng cách leo qua bức tường rào phía sau trường cho nhanh.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả việc làm tốt giúp chú thương binh