Bài văn bất hủ của học trò – Tả cô bán hàng

Đề: Tả cô bán hàng.

Gần nhà em có cô bàn hàng tạp hóa, cô cao mét mốt, cô đi đôi giầy mét hai, mắt cô giống mắt bồ câu. Hai má cô lúc nào cũng đỏ như hai quả cà chua chín.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Phân tích hình tượng “người lái đò sông Đà”