Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây phượng

Đề: Tả cây phượng.

Cây phượng ngoài cửa sổ lớp em có lá tua tủa như đài phun nước.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả bác nông dân