Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây hoa hồng

Đề: Tả cây hoa hồng.

Em trồng trong chậu một cây hoa hồng nhung rất đẹp. Lá to bằng quyển sách, cánh hoa to bằng hai bàn tay khum lại.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây hoa hồng