Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây bàng

Đề: Tả cây bàng.

Cây bàng trường em rất to, nhất là bộ rễ, trồi lên cả mặt đất, nổi cả lên những cục u vĩ đại như của người bị ung thư.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả bác nông dân