Bài văn bất hủ của học trò – Tả cảnh chợ Tết

Đề: Tả cảnh chợ Tết.

Trong chợ Tết, có những dãy đào quất đủ loại. Những cây đào to dành cho những người nhà to, những cây đào nhỏ dành cho những người nhà nhỏ.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả bác nông dân đang cày ruộng