Bài văn bất hủ của học trò – Tả bác nông dân đang cày ruộng

Đề: Tả bác nông dân đang cày ruộng.

Bác nông dân đang cày trên ruộng, bác mặc bộ quần áo ghi rất đẹp, chân bác đi đôi dép quai hậu và miệng hô vắt vào.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả về bố