Bài văn bất hủ của học trò – Tả con bò

Đề: Tả con bò.

Làng em không có trâu, chỉ có bò, mỗi con bò to bằng nửa con trâu. Con bò có cái đuôi phe phẩy để che cái mông.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây ăn quả