Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích nhân vật bé Thu trong truyện “Chiếc lược ngà”

Đề: Phân tích nhân vật bé Thu trong truyện "Chiếc lược ngà".

Một năm có 4 mùa, em thích nhất là mùa thu. Nhắc đến mùa thu là có lá vàng rơi, có bầu trời trong xanh. Em xin được tả nhân vật bé Thu trong truyện "Chiếc lược ngà".

Xem thêm:  Phân tích cảm nhận 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Buồn trông