Bài văn bất hủ của học trò – Miêu tả giờ ra chơi của lớp em

Đề: Miêu tả giờ ra chơi của lớp em.

Một hồi trống báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp em ùa ra như tổ kiến lửa bị em xịt nước.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả bữa cơm của gia đình em