Bài văn bất hủ của học trò – Hãy tả một em bé mà em yêu quý

Đề: Hãy tả một em bé mà em yêu quý.

Gần nhà em có một em bé tên là Duy Anh. Em năm nay lên hai tuổi và đã mọc lơ thơ mấy chiếc răng. Em rất ít ngủ trưa, mắt em lúc nào cũng mở toang hoang.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả giáo viên cũ