Bài văn bất hủ của học trò – Hãy tả cảnh mưa rơi

Đề: Hãy tả cảnh mưa rơi.

Trời đang trong xanh, bỗng từ đâu mây đen kéo đến. Rầm! Trời bắt đầu mưa, mưa rơi từng cục từng cục một làm em rất sợ.

Xem thêm:  hãy tả lại cảnh biển một nơi mà em nhớ nhất