Bài văn bất hủ của học trò – Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài “Thương vợ”

Đề: Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ".

Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Em hãy kể lại câu truyện "Thánh Gióng"