Bài văn bất hủ của học trò – Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

Đề: Em hãy giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".

Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ. Câu tục ngữ trên nhằm kêu gọi nhân dân đánh đuổi quân giặc xâm lược.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả thầy Hiệu trưởng