Bài văn bất hủ của học trò – Đóng vai Lạc Long Quân kể lại truyền thuyết con rồng cháu tiên

Đề: Đóng vai Lạc Long Quân kể lại truyền thuyết con rồng cháu tiên.

Tôi sống với Âu Cơ không lâu thì nàng sinh ra một quả trứng gà.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây mít