Bài văn bất hủ của học trò – Bình luận câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”

Đề: Bình luận câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn".

Uống nước nhớ nguồn là khuyên chúng ta phải nên tiết kiệm nước, khi tắm phải từ từ, không được xối ào ào…

Xem thêm:  Soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại lớp 9 hay đầy đủ nhất