Author Archive

Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học

Đề bài: Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học Bài làm Cuộc đời làm học

Cảm nhận về thầy cô của em

Đề bài: Cảm nhận của em về thầy cô  Bài làm Những người thầy, những người

Kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô

Đề bài: Kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô Bài làm Cô giáo chủ nhiệm của

Kể về một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn

Đề bài: Kể về một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn Bài làm Tình bạn

Kể về một cô giáo mà em quý mến

Đề bài: Kể về một cô giáo mà em quý mến Bài làm Lớp chúng em

Kể lại một lần em mắc lỗi

Đề bài: Kể lại một lần em mắc lỗi Bài làm Em yêu mẹ của em

Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng Bài làm Trong kho tàng

Kể về một người bạn mới quen của em

Đề bài: Kể về một người bạn mới quen. Bài làm Kì nghỉ hè vừa qua,

Kể về một lần mắc lỗi khiến mẹ buồn

Đề bài: Kể về một lần mắc lỗi khiến mẹ buồn Bài làm Mẹ của em

Kể về một tấm gương tốt trong học tập

Đề bài: Kể về một tấm gương tốt trong học tập Bài làm Dân gian ta