Author Archive

Suy nghĩ về bệnh thành tích, một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta ngày nay (dàn ý và bài làm tham khảo)

Suy nghĩ về bệnh thành tích, một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với

Phân tích bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương (dàn ý và bài làm tham khảo)

Phân tích bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương (dàn ý và bài làm tham

Suy nghĩ về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay (dàn ý và bài làm tham khảo)

Suy nghĩ về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay (dàn ý và bài làm tham

Phân tích Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh (dàn ý và bài làm tham khảo)

Phân tích Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh (dàn ý và bài làm tham khảo)

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu (dàn ý và bài làm tham khảo)

Đề bài: Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu (dàn ý và bài làm tham

Phân tích bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên

Đề bài: Phân tích bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên Bài làm Ông Đồ

Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Đề bài: Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Bài làm Huy

Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Đề bài: Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt Bài làm Bằng Việt là

Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi

Cảm nhận của em về bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Nói với con của nhà thơ Y