Author Archive

Đọc truyện Tấm Cám, anh chị suy nghĩ gì về cuộc sống đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay? (dàn ý và bài làm tham khảo)

Loading... Đọc truyện Tấm Cám, anh chị suy nghĩ gì về cuộc sống đấu tranh giữa

Phân tích khổ 3 bài thơ Tây tiến của Quang Dũng tuyệt hay

Phân tích khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Bài làm “Ôi Tổ quốc

Phân tích bài thơ Tây tiến của Quang Dũng tuyệt hay

Phân tích bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Bài làm: Nhà thơ Vũ Quần

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu tuyệt hay

Phân tích bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu Bài làm Súng nổ rung trời

Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu tuyệt hay

Phân tích bài thơ Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu Bài làm Voltaire đã từng

Cảm nhận về bài thơ Nhàn của Nguyễn Bình Khiêm

Cảm nhận về bài thơ Nhàn của Nguyễn Bình Khiêm Bài làm Nguyễn Bình Khiêm là

Cảm nhận của em về đoạn trích Trao duyên trong truyện Kiều tuyệt hay

Cảm nhận của em về đoạn trích Trao duyên Bài làm Nhắc đến đề tài số

Cảm nhận của em về bài thơ Nói với con của Y Phương tuyệt hay

Cảm nhận của em về bài thơ Nói với con của Y Phương Bài làm Y

Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù tuyệt hay

Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù Bài làm

Cảm nhận của em về nhân vật Ngô Tử Văn trong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên tuyệt hay

Cảm nhận của em về nhân vật Ngô Tử Văn trong tác phẩm Chuyện chức phán